Fundacja WIWPL w tym roku po raz 3 była organizatorem wyjazdowych ferii letnich dla dzieci i młodzieży z Warszawy. Tym razem naszym działaniom towarzyszyło wsparcie finansowe m.st. Warszawa – Dzielnicy Wola.

W dniach 6.08 - 12.08.2017 r. w ośrodku wypoczynkowym WIKTOROWO odbyły się kolonie letnie pt. „Integracyjno-rozwojowe kolonie w Wiktorowie”. 45 osobowa grupa w wieku 7-18 lat, pochodzenia wietnamskiego i polskiego, zebrana z 7 warszawskich szkół wypoczywała integrując się na koloniach językowych. Pod hasłem „nauka poprzez zabawę” uczestnicy uczyli się języka wietnamskiego i poznawali kulturę wietnamską. Program kolonii zawierał rozrywki sportowo-edukacyjne rozwijające zainteresowania oraz pogłębiające integrację międzykulturową społeczeństwa wietnamskiego z polskim.

Idea organizacji święta „Nowy Rok Koguta 2017 –Święto Tet” powstała w oparciu o potrzebę integracji ze społecznością lokalną. Niestety nie udało nam się zrealizować przedsięwzięcia we współpracy z m. st. Warszawa, chociaż pierwotne prace związane z jego organizacją ją zakładały. Impreza odbyła się dzięki pomocy Ambasady Wietnamu oraz sponsorów.

Święto zorganizowano 28 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół Im. Wysockiego: Technikum nr 7 na ul. Szczęśliwieckiej 56 w Warszawie. W harmonogramie spotkania odbyło się wiele atrakcji zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Każda pozycja w harmonogramie odzwierciedlała część kultury i tradycji Wietnamskiego Nowego Roku. Impreza trwała około 5 godzin i przybyło na nią około 300 osób.

Fundacja WIWPL była współorganizatorem przedsięwzięcia. Na spotkaniu odbyły się tłumaczenia literatury polskiej na język wietnamski. Było to jedno ze spotkań dzięki, którym literatura polska wzbogaci/poszerzy międzykulturowe bogactwo społeczności wietnamskiej o publikacje:

 - Panna nikt (Tomek Tryzna) w tłumaczeniu Le Ba Thu

- Pan Tadeusz ( Adam Mickiewicz) w tłumaczeniu Nguyen Van Thai

- Lalka (Bolesław Prus) w tłumaczeniu Nguyen Chi Thuat

- S@motność w sieci (Janusz Leon Wiśniewski) w tłumaczeniu Nguyen Thi Thanh Thu

- Heban (Ryszard Kapuściński) w tłumaczeniu Nguyen Thai Linh

Warsztaty wiedzy przeprowadzone w języku wietnamskim dla społeczności wietnamskiej w dziedzinie aktywności społecznej i obywatelskiej – aktywny mieszkaniec m.st. Warszawa. Projekt zrealizowany został we współpracy z m.st. Warszawa. Przeszkolonych zostało 30 osób reprezentujących różne sektory społeczeństwa wietnamskiego: przedsiębiorcy, studenci, gospodynie. W ramach 4 warsztatów grupy zdobyły oraz pogłębiły wiedzę dotyczącą form aktywności społecznej i obywatelskiej, poznały możliwe narzędzia dzięki, którym mogą współdecydować o Warszawie, samodzielnie zgłaszając inicjatywy lokalne, mając wpływ na budżet partycypacyjny, działając aktywnie pod kontem swoich potrzeb i bogactwa kulturowego swojego kraju.

RELACJE VIDEO

Podkategorie