Fundacja WIWPL była współorganizatorem przedsięwzięcia. Na spotkaniu odbyły się tłumaczenia literatury polskiej na język wietnamski. Było to jedno ze spotkań dzięki, którym literatura polska wzbogaci/poszerzy międzykulturowe bogactwo społeczności wietnamskiej o publikacje:

 - Panna nikt (Tomek Tryzna) w tłumaczeniu Le Ba Thu

- Pan Tadeusz ( Adam Mickiewicz) w tłumaczeniu Nguyen Van Thai

- Lalka (Bolesław Prus) w tłumaczeniu Nguyen Chi Thuat

- S@motność w sieci (Janusz Leon Wiśniewski) w tłumaczeniu Nguyen Thi Thanh Thu

- Heban (Ryszard Kapuściński) w tłumaczeniu Nguyen Thai Linh

Warsztaty wiedzy przeprowadzone w języku wietnamskim dla społeczności wietnamskiej w dziedzinie aktywności społecznej i obywatelskiej – aktywny mieszkaniec m.st. Warszawa. Projekt zrealizowany został we współpracy z m.st. Warszawa. Przeszkolonych zostało 30 osób reprezentujących różne sektory społeczeństwa wietnamskiego: przedsiębiorcy, studenci, gospodynie. W ramach 4 warsztatów grupy zdobyły oraz pogłębiły wiedzę dotyczącą form aktywności społecznej i obywatelskiej, poznały możliwe narzędzia dzięki, którym mogą współdecydować o Warszawie, samodzielnie zgłaszając inicjatywy lokalne, mając wpływ na budżet partycypacyjny, działając aktywnie pod kontem swoich potrzeb i bogactwa kulturowego swojego kraju.

RELACJE VIDEO

Idea organizacji święta „Nowy Rok Koguta 2017 –Święto Tet” powstała w oparciu o potrzebę integracji ze społecznością lokalną. Niestety nie udało nam się zrealizować przedsięwzięcia we współpracy z m. st. Warszawa, chociaż pierwotne prace związane z jego organizacją ją zakładały. Impreza odbyła się dzięki pomocy Ambasady Wietnamu oraz sponsorów.

Święto zorganizowano 28 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół Im. Wysockiego: Technikum nr 7 na ul. Szczęśliwieckiej 56 w Warszawie. W harmonogramie spotkania odbyło się wiele atrakcji zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Każda pozycja w harmonogramie odzwierciedlała część kultury i tradycji Wietnamskiego Nowego Roku. Impreza trwała około 5 godzin i przybyło na nią około 300 osób.

29 października - 12 listopada 2016, podczas prawie 10 godzin warsztatów edukacyjnych, uczestnicy zdobyli wiedzę o polskich prawach imigracyjnych oraz w dziedzinie nowelizacji przepisów prawa handlowego w 2017r. Na spotkania przybyło ponad 80 gości. Projekt został zrealizowany przy wsparciu Centrum Wielokulturowego w Warszawie.