Drodzy dobroczyńcy, organizacje wspierające Fundację Wspierania Integracji Wietnamczyków w Polsce.

Fundacja Wspierania Integracji Wietnamczyków w Polsce pragnie podziękować wam za okazanie pomocy i wsparcie poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego oraz inne darowizny w roku 2020. Z uwagi na ograniczoną jawność danych osobowych, Urząd Skarbowy nie przekazał nam danych osobowych wszystkich darczyńców,  stąd też nie możemy podziękować imiennie każdemu z Was. Dlatego też Fundacja Wspierania Wietnamczyków w Polsce pragnie wyrazić wdzięczność, pamięć oraz uznanie dla każdego indywidualnego wkładu darczyńców w działalność Fundacji w minionym czasie.

Nasza Fundacja nadal znajduje się na liście organizacji OPP, które mogą otrzymać 1% podatku dochodowego za rok 2020. Liczmy na dalszą pamięć oraz mamy nadzieję na Państwa dalsze wsparcie w roku 2021, aby razem zbudować Fundację Wspierania Integracji Wietnamczyków w Polsce.

Wypełniając numer KRS Fundacji: 0000563924 w zeznaniu podatkowym za rok 2020, staliście się Państwo cennymi darczyńcami naszej Fundacji. Działając w ten sposób zacieśniamy procesy integracji budując otwartą sprawiedliwą i wielokulturową Polskę. Tworzymy lepsze warunki do życia dla każdego człowieka w nowoczesnym wielokulturowym świecie. Dążymy do wzmocnienia potencjału siły społeczności wietnamskiej. Pomagamy Wietnamczykom walczyć z pandemią Covid-19. Tworzymy bezpieczne warunki, szansę do wzrostu i rozwoju naszej społeczności a także dbamy o naszą Fundacji, której celem jest pomoc bliźnim.

Jeszcze raz z całego serca dziękujemy Wszystkim, którzy przekazują 1% podatku dochodowego do Fundacji a także Tym którzy zachęcili innych do przyłączenia się.  Dziękujemy za wszelkie wsparcie i dobro.

Życzymy wszystkim dużo zdrowia i pomyślności!

W wyrazami szacunku,

W imieniu Zarządu Fundacji Wspierania Integracji Wietnamczyków w Polsce,

Prezes

Le Xuan Lam