Fundacja Wspierania Integracji Wietnamczyków w Polsce brała udział w programie planistyczno-integracyjnym  w dniach 1-3 października. Warsztaty były zorganizowane przez Federację Mazowia. Program został budowany bardzo bogato, ciekawie i w intensywnym tempie, pod tematami jak: integracji, roli kultury w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, roli Federacji, wspólnych inicjatyw wokół lokalnego dziedzictwa i historii lokalnej.  

Dziękujemy Federacji Mazowia za wspaniały program edukacyjny. Tyle wiedzy i emocji oraz nowe kontakty dostaliśmy przez te warsztaty!