Fundacja WIWPL była współorganizatorem seminarium, które odbyło się 12 listopada 2017 r w Centrum Kultury Raszyn (Projekt zrealizowany z Centrum Kultury Van Lang). Na seminarium swoje prace doktoracie/wyniki badań przedstawili Mgr Ewa Grabowska “Czy przeszłość jest kluczem do przyszłości?”, Dr Marina Marouda „Życie i kultura Wietnamczyków w kraju i za granicą” oraz Dr Grażyna Szymańska „Wietnamczyk w oczach Polaków”. W spotkaniu uczestniczyło około 100 gości (seminarium było ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych).