Idea organizacji święta „Nowy Rok Koguta 2017 –Święto Tet” powstała w oparciu o potrzebę integracji ze społecznością lokalną. Niestety nie udało nam się zrealizować przedsięwzięcia we współpracy z m. st. Warszawa, chociaż pierwotne prace związane z jego organizacją ją zakładały. Impreza odbyła się dzięki pomocy Ambasady Wietnamu oraz sponsorów.

Święto zorganizowano 28 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół Im. Wysockiego: Technikum nr 7 na ul. Szczęśliwieckiej 56 w Warszawie. W harmonogramie spotkania odbyło się wiele atrakcji zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Każda pozycja w harmonogramie odzwierciedlała część kultury i tradycji Wietnamskiego Nowego Roku. Impreza trwała około 5 godzin i przybyło na nią około 300 osób.