Fundacja Wspierania Integracji Wietnamczyków w Polsce założona została w maju 2015 r. Stworzona została przez Wietnamczyków, którzy od wewnątrz znają problemy społeczności wietnamskiej w Polsce. Podejmowane przez nas działania i inicjatywy wspierają Wietnamczyków w integracji z ludnością lokalną. Działamy po to aby aktywizować do samodzielnych działań na rzecz poprawienia jakości życia. Działamy po to aby pomagać w podnoszeniu poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, służących przezwyciężaniu biedy i ubóstwa. Naszym zadaniem jest wspieranie w rozwiązywaniu problemów związanych z barierą językową, problemami prawnymi oraz problemami natury psychologicznej. Tworzymy możliwości rozwiązania problemów, przez które nie jest możliwe pełne funkcjonowanie w obcym kraju. Jako prekursorzy wielu działań dajemy nie tylko możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, ale także staramy się budować postawy: przezwyciężania lęku przed prawem i zachęcenia do aktywnego korzystania z jego mechanizmów. Będąc łącznikami dla swoich rodaków, którzy z różnych przyczyn nie mają możliwości bezpośredniego włączenia się w działania lokalne, tworzymy dla nich szansę realizacji swoich inicjatyw. Pomagamy osobom w ciężkiej sytuacji życiowej, osobom zepchniętym na margines społeczny. Tworzymy swoisty pomost dla osób, które chcą dla siebie i swojej społeczności lepszego jutra.