Quỹ Hỗ trợ người Việt Hội nhập tại Ba Lan được thành lập vào tháng 05.2015. Những người sáng lập là những người Việt, mà hiện đang thông hiểu rất rõ về các vấn đề của cộng đồng người Việt ở Ba Lan. Các hoạt động và những sáng kiến của chúng tôi hỗ trợ người Việt trong quá trình hội nhập với người dân bản xứ. Chúng tôi hoạt động để khuyến khích cộng đồng cùng tích cực hội nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp đỡ nâng cao kiến thức và trình độ nghề nghiệp, cố gắng giảm nghèo, hỗ trợ giải quyết các vấn đề gây ra do rào cản ngôn ngữ, các vấn đề pháp lý và những vấn đề mang tính chất tâm lý. Chúng tôi tạo ra khả năng giải quyết vấn đề khi gặp khó khăn ở nơi đất khách quê người. Tiên phong trong nhiều hoạt động, chúng tôi không chỉ tạo ra những khả năng nâng cao kiến thức và kỹ năng, mà còn cố gắng xây dựng cách giải quyết: vượt qua những lo ngại về pháp lý và tích cực tận dụng những cơ chế pháp luật. Là cầu nối với đồng bào mình, vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà họ không có điều kiện trực tiếp tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, chúng tôi tạo ra cho họ những khả năng và cơ hội để thực hiện được những sáng kiến của mình. Chúng tôi hỗ trợ những người đang lâm vào tình cảnh khó khăn và những người bị xã hội bỏ rơi. Vậy là chúng tôi tạo ra nhịp cầu nối cho những cá nhân mà muốn xây dựng cho bản thân và cho xã hội một tương lai sáng sủa hơn.