Kính thưa các nhà hảo tâm, các tổ chức, các cá nhân và anh chị em đồng hành cùng Quỹ Hỗ trợ Người Việt Hội nhập tại Ba Lan.

Quỹ Hỗ trợ Người Việt Nam Hội nhập tại Ba Lan xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và đồng hành của các nhà tài trợ đã đóng góp cho Quỹ, bằng việc chuyển 1% tiền thuế thu nhập cá nhân và các tài trợ khác trong năm qua. Do luật bảo vệ thông tin cá nhân, nên danh sách sở thuế chuyển qua không hiển thị hết tên, họ tất cả các nhà tài trợ 1%, vì thế Quỹ chúng tôi không thể gửi hết từng lời cảm ơn tới từng nhà tài trợ. Qua đây, Quỹ chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn, ghi nhớ và sự trân quý tới từng đóng góp cá nhân của các nhà hảo tâm đã dành cho hoạt động Quỹ thời gian qua.

Quỹ vẫn tiếp tục có tên trong danh sách các tổ chức OPP được nhận 1% thuế thu nhập cá nhân của năm 2020 trong năm 2021. Quỹ mong và hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của các nhà hảo tâm, các tổ chức, các cá nhân và các anh chị em trong năm 2021, để xây dựng Quỹ Hỗ trợ Hội nhập cho Cộng đồng.

Bằng cách điền số KRS của Quỹ:  0000563924 vào cột cuối tờ khai thuế PIT thu nhập năm 2020, các anh chị em đã trở thành nhà tài trợ quý báu cho Quỹ. Nhờ vậy, chúng ta sẽ thiết thực đóng góp vào quá trình hội nhập, xây dựng đất nước Ba Lan cởi mở, công bằng, đa văn hoá, tạo điều kiện sống tốt hơn cho mỗi người dân trong một thế giới hiện đại, đa văn hóa. Đồng thời tăng cường tiềm năng sức mạnh cộng đồng người Việt. Xây dựng Quỹ với mong muốn được giúp đỡ người khác, giúp người Việt gặp khó vượt qua đại dịch Covid-19, tạo cơ hội thuận lợi và điều kiện an toàn để cộng đồng phát triển, đi lên. 

Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ chuyển 1% thuế thu nhập tới Quỹ và chân thành cảm ơn những bạn đã khuyến khích bạn khác cùng tham gia đóng góp.

Xin kính chúc các quý nhà hảo tâm sức khoẻ và thành công!

Trân trọng

T/M Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ Người Việt Nam Hội nhập tại Ba Lan,

Chủ tịch Quỹ

Lê Xuân Lâm

Fundacja Wspierania Integracji Wietnamczyków w Polsce brała udział w programie planistyczno-integracyjnym  w dniach 1-3 października. Warsztaty były zorganizowane przez Federację Mazowia. Program został budowany bardzo bogato, ciekawie i w intensywnym tempie, pod tematami jak: integracji, roli kultury w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, roli Federacji, wspólnych inicjatyw wokół lokalnego dziedzictwa i historii lokalnej.  

Dziękujemy Federacji Mazowia za wspaniały program edukacyjny. Tyle wiedzy i emocji oraz nowe kontakty dostaliśmy przez te warsztaty!

 


Dnia 3 grudnia 2020, w ramach projektu „Mam tak samo jak miasto moje...- Warszawa Narodów”, przedstawicielki naszej Fundacji, pani Sonia Tong i pani Victoria Hoa Tran miały okazję pokazywać dzieciom w Domu Młodzieżowym Kultury „Ochota” kulturę wietnamską. Warsztaty były o święcie dla dzieci w Wietnamie, Święto Środka Jesień. Uczyłyśmy zrobić lampiony jak wietnamskie dzieci przygotowują na to święto. Także prowadziłyśmy wstępną naukę tańca wachlarza, który dzieci w Wietnamie towarzyszy  podczas Święta Środka Jesień.
Dziękujemy wszystkim w Domu Młodzieżowym Kultury „Ochota”: wychowawcom, nauczycielom, technikom, pracownikom i dzieciom, którzy spędzili z nami przez cały czas. <3
Mamy nadzieję, że dzięki tym warsztatom, mogliśmy uczynić dzieciom radość przy poznaniu nowej kultury: kultury wietnamskiej oraz przyjemność na kreatywne działania twórcza. 

FOTO RELACJE

PODSUMOWANIE 2019 - DARMOWE „Warsztaty kuchni Wietnamskiej”
Przez żołądek do serca sąsiada - czyli poznajmy się wspólnie gotując (czerwiec – październik 2019)
Nasza fundacja, przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Ochota oraz wsparciu Domu kultury MAL zrealizowała w miesiącach: czerwiec – październik 2019 cykl warsztatów kuchni Wietnamskiej. Warsztaty miały charakter integracyjno-rekreacyjny.

Zapraszamy do obejrzenia relacji video: