Bạn hãy ấn vào đây và hãy chia sẻ

1%

tiền thuế thu nhập, hoặc là

bạn hãy điền vào tờ khai PIT của mình

ở mục cuối các số sau đây:

Số đăng ký tòa án của Quỹ:

KRS 0000563924

Số tài khoản của Quỹ:

77 1090 2590 0000 0001 3118 4903

Quỹ Hỗ trợ người Việt Hội nhập tại Ba Lan là một tổ chức phi lợi nhuận, đã được công nhận là một tổ chức công ích xã hội. Mục đích của Quỹ chúng tôi là hỗ trợ người Việt trong quá trình hội nhập với người dân bản xứ và với những người nước ngoài khác đang sinh sống ở Ba Lan. Các hoạt động của chúng tôi bao gồm thi hành những sáng kiến giáo dục và văn hóa, bảo hộ và quảng bá các di sản văn hóa và làm tăng vai trò của văn hóa cho quốc gia xuất xứ và quốc gia bản địa.